O mnie

psychoterapeuta kraków

Od 12 lat pracuję w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego, w tym od 7 lat w Zakładzie Psychoterapii Collegium Medicum UJ w Krakowie. Ukończyłam 4-letni kurs podyplomowy w zakresie psychoterapii psychodynamicznej organizowany przy Katedrze Psychiatrii CM UJ w Krakowie oraz 2,5-letnie szkolenie pierwszego stopnia w zakresie psychodramy przy Instytucie Psychodramy w Krakowie. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji.

Jako psychiatra i psychoterapeuta w swojej praktyce integruję wiedzę lekarską z zawodem psychoterapeuty, dzięki czemu analizuję problemy wielopłaszczyznowo. Głównym obszarem moich zainteresowań zawodowych jest praca z pacjentami indywidualnymi, którzy mają problemy nerwicowe i różnego rodzaju dyskomforty związane z funkcjonowaniem społecznym, zawodowym i osobistym. W psychoterapii łączę klasyczną metodę psychodynamiczną z elementami technik behawioralno-poznawczych, psychodramy, monodramy, genogramu. Zajmuję się również farmakoterapią wszelkiego rodzaju zaburzeń psychicznych u dorosłych.

W swoich działaniach kieruję się przekonaniem, że każdy człowiek ma w sobie wrodzoną skłonność do samorealizacji. Jeśli pomoże mu się usunąć przeszkody, może rozwinąć się w dojrzałego , pod każdym względem spełnionego dorosłego. Psychoterapia jest właśnie tym procesem, w którym pacjent wspólnie z terapeutą rozpoznaje i usuwa przeszkody.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w tym również Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.   W swojej pracy kieruję się zasadami kodeksu etyki lekarskiej oraz kodeksu etyki psychoterapeuty.